http://oz-adela.szm.sk Mikroregión
ADELA-KREMNICKO-ŠTIAVNICKÉ
ZDRUŽENIE
 
úvod
Štiavnické vrchy
Kremnické vrchy
Bacúrov
Budča
Dubové
Hronská Breznica
Ostrá Lúka
Tŕnie
Turová
Železná Breznica
oz-adela@szm.sk
- DENNE -

Železná Breznica

erb_zelezna.jpg(26 kb)
Okres: Zvolen Región: Banskobystrický kraj
Ulica: PSČ: 962 34
Telefón: 045/539 71 45 Fax:
Štatút: Obec Starosta: Vladimír Pastierovič
Obec leží v severozápadnej časti zvolenského okresu. Väčšiu časť územia zaberá Turovske predhorie, ktoré je súčasťou Kremnických vrchov. Severne od obce v Kremnických vrchov sa nachádza prírodná rezervácia Mláčik, ktorá bola v roku 1982 vyhlásená za Štátnu prírodnú rezerváciu.
V 15. stor. obec patríla k panstvu Dobrá Niva, ktoré sa vyčlenilo zo zvolenského panstva po vybudovani hradu. Názov Železnej Breznice, situovanej v blízkosti banských miest prezrádza, že už v 15. stor. predstavovala významné stredoslovesnké železorudné stredisko. Väčšina jej obyvateľov bola zamestnaná v baniach a hutách a tiež sa živili výrobou uhlia.
Nadmorská výška: 435 m n. m.
Rozloha: 1907 ha
Počet obyvateľov: 520
Prvá písomná zmienka: 1424
Flóra: dub zimný a cer. Z kríkov drieň, bršlen bradavičnatý, tavoľník prostredný. Ďalej podrast kukučka vencová.
Fauna: Medveď obyčajný, jelenia a srnčia zver, rys ostrovid a mačka divá, jazvec obyčajný a kuna lesná, piskor obyčajný, hlucháň obyčajný, orešnica perlatá, ďatel ďubník trojprstý, salamandra škvrnitá.
Panoráma Božie muky Detský domov
Panoráma obce Barokové Božie muky Detský domov Hviezdička
Kostol Kaplnka Kaplnka z boku
Kostol sv. Cyrila a Metóda Kaplnka sv. Anny Kaplnka sv. Anny - pohľad z boku
©Všetky práva vyhradené Adela a Inki.