http://oz-adela.szm.sk Mikroregión
ADELA-KREMNICKO-ŠTIAVNICKÉ
ZDRUŽENIE
 
úvod
Štiavnické vrchy
Kremnické vrchy
Bacúrov
Budča
Dubové
Hronská Breznica
Ostrá Lúka
Tŕnie
Turová
Železná Breznica
oz-adela@szm.sk
- DENNE -

Ostrá Lúka

erb_ostr_luka.jpg(38 kb)
Okres: Zvolen Región: Banskobystrický kraj
Ulica: PSČ: 962 61
Telefón: 045/539 11 24 Fax: 045/539 11 24
Štatút: Obec Starosta: Miroslava Bučanová
Obec patrí k stredne veľkým sídlam Zvolenského okresu. Obec leží 13 km juhozápadne od Zvolena na náhornej planine, kde sa stretávajú Štiavnické vrchy s Pliešovskou kotlinou. Na začiatku 15. storočia patrila obec Dobronivskému hradnému panstvu, od konca 15. storočia rodine Ostroluckých. Kaštiel, ktorý sa nachádza v Ostrej Lúke, dal postaviť v roku 1636 Melichar Ostrolucký. Po roku 1813 pripadol kaštieľ Mikulášovi Ostroluckému. Jeho dcéra Adela bola priateľkou Ľudovíta Štúra. Ich vzťah opisuje Ľudo Zúbek vo svojej knihe "Jar Adely Ostroluckej" (1957). V obci sa nachádza rodinná hrobka Ostroluckých, kde je pochovaná aj Adela. Na mieste hrobky bol v minulosti artikulárny kostol ev. a. v., ktorí postavili r. 1742 pravdepodobne na mieste staršej stavby z roku 1682. V druhej svetovej vojne bol kostol zničený. V staršej literatúre sa spomína zrúcanina gotického kostola zo 14. storočia. Zanikol pravdepodobne koncom 17. storočia.
Nadmorská výška: 462 m n. m.
Prvá písomná zmienka: 1332 - 1337 v zoznamoch fár pápežských decimátov (Stroluca)
Kultúrne pamiatky: Kaštiel, hrobka Ostroluckých
Prírodný útvar: prameň pitnej vody "Červený kameň", ktorý nemá v Európe obdobu, čo sa týka jeho chemického zloženia.
Kaštiel Vchod do Kaštiela Sýpka
Kaštiel Vchod do Kaštiela Sýpka - ľudová architektúra
Hrobka Náhrobný kameň Gaštan jedlý
Hrobka Adely Ostroluckej Tu v tejto rodinnej hrobke je pochovaná Adela Ostrolucká 31.3.1824 - 17.3.1853 Najsevernejší jedlý gaštan
Obecný úrad Krčma
Obecný úrad Krčma u Kulichov
©Všetky práva vyhradené Adela a Inki.