http://oz-adela.szm.sk Mikroregión
ADELA-KREMNICKO-ŠTIAVNICKÉ
ZDRUŽENIE
 
úvod
Štiavnické vrchy
Kremnické vrchy
Bacúrov
Budča
Dubové
Hronská Breznica
Ostrá Lúka
Tŕnie
Turová
Železná Breznica
oz-adela@szm.sk
- DENNE -

Bacúrov

erb_bacurov.jpg(18 kb)
Okres: Zvolen Región: Banskobystrický kraj
Ulica: PSČ: 962 61
Telefón: 045/538 71 25 Fax: 045/538 71 25
Štatút: Obec Starosta: Mária Tretiaková
Obec sa nachádza na príkrove Čadiča na Ostroluckej planine. Spadá do CHKO Štiavnické vrchy. Je obklopená lesmi a rozľahlými lánami polí. Turistickou trasou sa dá prejsť na Kolpachy, Banskej Štiavnice a na Pustý hrad.
Nachádza sa tu kostol zo 14. storočia, ktorý bol postavený v gotickom slohu, v roku 1790 bol prestavaný do barokového slohu. Kultúrnou pamiatkou je aj drevená zvonica.
Obec má prevažne poľnohospodársky charakter. Je známa výrobou košov prevažne z dubov a liesok.
Nadmorská výška: 450 m n.m. v strede obce
Rozloha: 960 ha
Počet obyvateľov: 100
Prvá písomná zmienka: 1255
Významné osobnosti: Karol Anton Medvedcký, Andrej Trúchly Sitniansky.
Flóra: Lipa Malolistá, javor tatársk, bršlen bradavičnatý, lipnica hajná
Fauna: myšiak hôrny, sova obyčajná, slepúch obyčajný, jašterica zelená, salamandra škvrnitá a vretenica.
Rímsko - katolícky kostol Zvonica Studňa
Rímsko - katolícky kostol z
r. 1790
Zvonica -
kultúrna pamiatka
Studňa s čistou pramenistou
vodou
©Všetky práva vyhradené Adela a Inki.