http://oz-adela.szm.sk Mikroregión
ADELA-KREMNICKO-ŠTIAVNICKÉ
ZDRUŽENIE
 
úvod
Štiavnické vrchy
Kremnické vrchy
Bacúrov
Budča
Dubové
Hronská Breznica
Ostrá Lúka
Tŕnie
Turová
Železná Breznica
oz-adela@szm.sk
- DENNE -

Dubové

erb_dubove.jpg(26 kb)
Okres: Zvolen Región: Banskobystrický kraj
Ulica: PSČ: 962 61
Telefón: 045/538 74 43 Fax:
Štatút: Obec Starosta: Milan Balko
Nachádza sa na ostrolúckej planine v Štiavnickych vrchoch. Leží na príkrove čadiča, ktorý je súčasťou krátera začínajúceho pri Banskej Belej. Obyvatelia pálili drevené uhlie do štiavnických hút a do banských podnikov v kozelníckej doline. Nachádza sa tu neogotický kostol z rokov 1866 - 1867 a má vnútorné zeriadenie z čias výstavby. Lesy spadajú pod Chránenú Krajinnú Oblasť Štiavnické Vrchy. Turistické chodníky sú na Kozelník a Banský Studenec.
Nadmorská výška: 435 m n. m.
Rozloha: 1908 ha
Počet obyvateľov: 250
Prvá písomná zmienka: 1424
Flóra: Dub zimný a cer. Z kríkov drieň, bršlen bradavičnatý, taroľník prostredný, kukučka vencová.
Fauna: Medveď hnedý, jelenia a srnčia zver, rys ostrovid a mačka divá, jazvec obyčajný a kuna lesná, piskor obyčajný, hlucháň obyčajný, ďateľ ďubník trojprstý, salamandra škvrnitá.
Pohľad z vrchu Neogotický evanjelický kostol
Pohľad z vrchu Neogotický evanjelický kostol
Sedliacky dom Studňa
Sedliacky dom - ľudová architektúra Studňa
©Všetky práva vyhradené Adela a Inki.