http://oz-adela.szm.sk Mikroregión
ADELA-KREMNICKO-ŠTIAVNICKÉ
ZDRUŽENIE
 
úvod
Štiavnické vrchy
Kremnické vrchy
Bacúrov
Budča
Dubové
Hronská Breznica
Ostrá Lúka
Tŕnie
Turová
Železná Breznica
oz-adela@szm.sk
- DENNE -

Budča

logo.jpg(22 kb)
Okres: Zvolen Región: Banskobystrický kraj
Ulica: Lhenická PSČ: 962 33
Telefón: 045/539 12 31 Fax: 045/539 80 32
Štatút: Obec Starosta: Ing. František Moravec
Obec leží juhozápadne 6 km od okresného mesta Zvolen, na pravom brehu rieky Hron. Táto obec ležiaca na území, kde sa Kremnické pohorie stretáva so Štiavnickým pohorím, je zo všetkých strán lemovaná horami. V obecnom úrade je aj sídlo združenia.
Rozloha: 1591 ha
Počet obyvateľov: 1102
Prvá písomná zmienka: 1254
Kultúrne pamiatky: Rímsko-katolícky kostol zo 14 stor., evanjelická veža, pamätník padlých.
Prírodný útvar: "Čertova skala", Štátna prírodná rezervácia "Boky", Veľké a Malé Sietno.
Flóra: kukučka vencová, rozchodník pruský, skalník.
Fauna: Výr skalný, sokol sťahovavý, krkavec čierny, vasoň červenooký, rys ostrovid, jazvec.
Obecný úrad Rímsko-katolícky kostol Materská škôlka
Obecný úrad Rímsko-katolícky kostol zo 14 stor. Materská škôlka
Pamätník SNP Evanjelická zvonica
Pamätník SNP Evanjelická zvonica
©Všetky práva vyhradené Adela a Inki.