http://oz-adela.szm.sk Mikroregión
ADELA-KREMNICKO-ŠTIAVNICKÉ
ZDRUŽENIE
 
úvod
Štiavnické vrchy
Kremnické vrchy
Bacúrov
Budča
Dubové
Hronská Breznica
Ostrá Lúka
Tŕnie
Turová
Železná Breznica
oz-adela@szm.sk
- DENNE -

Tŕnie

erb_trnie.jpg(40 kb)
Okres: Zvolen Región: Banskobystrický kraj
Ulica: PSČ: 962 34
Telefón: 045/539 71 08 Fax:
Štatút: Obec Starosta: Vladimír Kapusta
Nachádza sa v Kremnických vrchoch, ktoré sú sopečného pôvodu. Nadmorská výška jej umožňuje strážiť ostatné obce, mesto Zvolen i Sliač, ktoré sú z Tŕnia ako na dlani.
Z prírodných zvláštností tunajšieho okolia si zaslúži pozornosť malá jaskyňa vo Farskom jarku, ktorá v začiatkoch osídlenia chotára poskytovala prístrešie tunajším obyvateľom. Pre ťažkú prístupnosť ju nebolo možné dôkladne preskúmať, ale isto skrýva veľa tajomstiev. V Skalnatej dolinke, ktorá vyúsťuje pri severnom okraji obce, sa nachádza vodopád (vysoký asi 12 metrov), ktorého miestny názov je "Padalo". Jeho podklad tvorí andezitové podložie. Tečie tu veľmi čistá voda.
Nadmorská výška: 505 m n. m.
Rozloha: 1228 ha
Počet obyvateľov: 328
Prvá písomná zmienka: 1393
Flóra: Lipa malolistá - najmohutnejšia z nich má obvod 341 cm a výšku 17 m, vek sa odhaduje na 100 - 200 rokov. Ďalej sa tu nachádza Šalvia lepkavá, Kručina parbiarska, Pamajorán, Alchemika žltozelená, chránená rastlina Kukučka vencová.
Fauna: Zo živočíchov je pozoruhodný jeleň, srnec, diviak. V minulosti tu bolo veľa zajacov a vyskytli sa i medvede. Okrem uvedených živočíšnych druhov sa vyskytuje aj salamandra škvrnitá, tesárik čierny, zriedkavo užovka stromová, z vtákov je pozoruhodný Hlucháň obyčajný, Myšiak hôrny, Výr skalný a Sova obyčajná.
Panoráma Obecný úrad
Panoráma dediny Obecný úrad
Kostol Bočný vchod
Rímsko-katolícky kostol Bočný vchod do kostola
©Všetky práva vyhradené Adela a Inki.