http://oz-adela.szm.sk Mikroregión
ADELA-KREMNICKO-ŠTIAVNICKÉ
ZDRUŽENIE
 
úvod
Štiavnické vrchy
Kremnické vrchy
obce mikroregiónu
Stanovy združenia
oz-adela@szm.sk
- DENNE -

Úvod

Združenie bolo založené ustavujúcim Valným zhromaždením dňa 27.01.2000 z podnetu starostov obcí Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Budča, Hronská Breznica, Bacúrov, Ostrá Lúka a Dubové. Starostovia týchto obcí su aj prvými členmi združenia. Dňa 3. apríla 2001 boli prijatí noví členovia z radu občanov a podnikateľov, kde sa členstvo rozšírilo o 24 členov.

Mikroregión o rozlohe 10 960 ha s počtom obyvateľov 3 208 spadá do okresu Zvolen. Pretekajúca rieka Hron rozdeľuje územie na dve časti. Polovica spadá do Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, druhá polovica do Chránenej krajinnej oblasti Kremnické vrchy. V mikroregióne na Vás čakajú krásne prírodné scenérie, čisté ovzdušie, voda, krásne lesy, živočichy a prírodné útvary s jedinečnými možnosťami pre pešiu turistiku, jazdu na horských bicykloch a jazdenie na koňoch. Ďalšou možnosťou zábavy sú kultúrno - spoločenské akcie v jednotlivých obciach, alebo v neďalekých mestách vo Zvolene a v Banskej Bystrici.

©Všetky práva vyhradené Adela a Inki.